Realitní poradna

Pronájem (24)Koupě (21)Právo (6)Daně (4)Finance (4)Prodej (8)Vše (67)

Napište svůj dotaz do poradny

Poslední dotazy v poradně z kategorie prodej


Rýglová Jiřina
22.7.2016
Kategorie: Prodej

Dobrý den, obracím se na Vás s tímto dotazem. 1)Dcera je spoluvlastnicí 1/3 rodinného domu. Jsou tři spoluvlastníci, každý má 1/3 spoluvlast. podílu. Nejsou vůči sobě příbuzní.Nyní, po 1.1.2014, jeden ze spoluvlastníků svoji 1/3 domu prodal druhému ze spoluvlastníku, ten nyní má 2/3 domu. Dcera se o tom dozvěděla náhodou. Má nárok také na tkzv. předkupní právo k podílu po dobu 6 měsíců nebo nemá? Může v tomto případě ještě něco udělat? Můžete mi prosím vysvětlit § 1124 v novém Občanském zákoníku? 2) Když se rozhodne v tomto případě na návrh soudu (protože se spolu nedohodnou)zrušit spoluvlastnictví, kdo platí všechny náklady s tímto spojené (soudní poplatky, odhady, a jiné výdaje)? Jak dlouho trvá, než se vyřídí zrušení spoluvlastnictví? Dcera již dříve nabízela tu svoji 1/3 domu tomu spoluvlastníku, který nyní koupil od třetího spoluvlastníka podíl. Ten by její 1/3 domu chtěl koupit, ale nabízel pouze cenu za byt a neuznával vše ostatní, co k domu patří (velká půda, garáž, zahrada, prádelna, sklepy - vše 1/3). Prostě se spolu nedohodli na ceně. Doufám, že to není moc zmatečné. Moc Vám děkuji za radu. S pozdravem Rýglová

ZOBRAZIT
Odpověď

Dobrý den,
Zrušení tzv. předkupního práva u spoluvlastnictví nemovité věci je v přechodných ustanoveních nového občanského zákoníku „posunuto“ až na rok 2015. Pokud jde tedy o zákonné předkupní právo stávajících spoluvlastníků, kdy spoluvlastnictví vzniklo před 1. 1. 2014, tak to bude trvat ještě jeden rok od účinnosti nového občanského zákoníku a poté zanikne.
Z Vámi popsané situace vyplývá, že i když měl být podíl na věci ve spoluvlastnictví nabídnut Vaší dceři, nestalo se tak. Bylo tedy porušeno její právo vykoupit podíl za nabízenou cenu. Vaše dcera má v tuto chvíli možnost namítnou neplatnost uzavřené kupní smlouvy o převodu či se domáhat vůči nabyvateli, aby ji věc za příslušnou úplatu převedl. V této věci Vám však doporučuje obrátit se na kvalifikovanou pomoc odborníka, tj. advokátní kancelář.  

Pavla Týcová

Váchová
8.5.2016
Kategorie: Prodej

Dobrý den chtěla bych prodat 3+1 I.kat cca 85m 2 x balkon,P.4 Chodov , osobní vlastnictví. Zajímalo by mne.......je nutné s Vaší RK sepsat smlouvu o prodeji??? Pokud ano v jaké výši?? Na jak dlouhou dobu?? Předem díky za info. Váchová

ZOBRAZIT
Odpověď

Dobrý den,
existuje několik typů smluv, které můžete sepsat s makléřem, který vás bude zastupovat, ohledně výše i doby jde zde o domluvu mezi makléřem a prodávajícím a také dle konkrétní nemovitosti.
Doporučuji vám zkontaktovat některou z našich kancelářích v dané lokalitě.
Kupříkladu dumrealit.cz/terra tel:734 766 119.
 
Děkujeme za dotaz


Markéta
4.5.2016
Kategorie: Prodej

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jestli je možné prodat nějakým způsobem byt na který má ještě rok předkupní právo společnost Krušnohor.Je to byt 2+kk v Mostě a cenu si představuji alespon 150 000kč.Byt je v dobrém stavu.Už jste se s něčím takovým setkali?Děkuji za odpověď

ZOBRAZIT
Odpověď

Dobrý den,
v případě, že na nemovitosti vázne platně sjednané předkupní právo třetí osoby, má vlastník nemovitosti povinnost v první řadě nabídnout nemovitost k prodeji osobě, v jejíž prospěch je toto předkupní právo zřízeno. Ve Vašem případě budeme předpokládat, že se jedná o předkupní právo věcné povahy (tj. toto předkupní právo je publikováno v katastru nemovitostí). Pokud by tato povinnost nebyla z Vaší strany splněna, mohla by osoba z předkupního práva oprávněna domáhat práva, aby mu předmětná nemovitost byla nabídnuta ke koupi soudní cestou, a to za stejných podmínek jako byla nemovitost nabyta. Vůči Vám jako povinné z předkupního práva má pak osoba oprávněná právo domáhat se náhrady škody, která jí z důvodu porušení povinnosti vznikla. Škodu mohou představovat náklady nezbytné k uplatnění jeho práva soudní cestou, dále náklady, které mu vzniknou v souvislosti s prodlevou v nabytí věci, a samozřejmostí jsou i požadavky nabyvatele věci. Pokud se oprávněný nebude domáhat, aby mu nabyvatel věc nabídl ke koupi, zůstane mu předkupní právo zachováno. (tato odpověď je zpracována podle stávající právní úpravy obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).


Marie
30.4.2016
Kategorie: Prodej

Dobrý den, v dědickém řízení jsem po matce získala 50% podíl na nemovitosti a pozemcích. Zbývajících 50% vlastní její bratr. Dům nelze ideálně rozdělit. Jsou v něm tři byty. Také rozdělení pozemku na polovinu není možné. Chtěla bych se zeptat, jak dále postupovat, pokud chci svou polovinu prodat? Předpokládám, že nejprve musím nabídnout ke koupi spoluvlastníkovi. Pokud nebude souhlasit s prodejní cenou a nebo dokonce nebude chtít polovinu odkoupit, jak postupovat dále? Předem děkuji za Vaši odpověď

ZOBRAZIT
Odpověď

Dobrý den,
v tomto případě jde o spoluvlastnictví nemovité věci, přičemž v případě, kdy jeden ze spoluvlastníků se rozhodne svůj podíl na nemovité věci prodat, je povinen ho nabídnou k přednostní koupi ostatním spoluvlastníkům. Předkupní právo se neuplatní, pokud se jedná o převod na osobu blízkou (tou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní). V případě, že otec Vaší matky nebude mít zájem o nabytí Vašeho spoluvlastnického podílu nebo nebude souhlasit s cenou za podíl na nemovitosti, jste oprávněna ho za totožnou cenu (která byla nabídnuta bratru Vaší matky) prodat jakékoli třetí osobě bez omezení. (tato odpověď je zpracována podle stávající právní úpravy obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Současně upozorňuje na znění občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., který vstoupí v účinnost od 1. ledna 2014. Ten v určitých případech úplně ruší povinnost přednostně nabídnout podíl na nemovité věci ostatním spoluvlastníkům a zachovává ho pouze u určitých výjimek, avšak na časově omezenou dobu. Pozor však na přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, podle kterých se tato úprava předkupního práva uplatní až jeden rok ode dne nabytí jeho účinnosti, a to do 1.1.2015.


Jana
28.4.2016
Kategorie: Prodej

Dobrý den, měla bych dotaz, chtěla bych prodat zahradu o výměře 2325m2. Je možný prodej i přes vaši realitku?

ZOBRAZIT
Odpověď

Dobrý den,
samozřejmě je to možné. Doporučuji kontaktovat některou z našich poboček, která vám poskytne bližší informce a podmínky.


Krista Zdráhalová
11.4.2016
Kategorie: Prodej

Dobrý den, rozhodla jsem se, že prodám garáž. Do konce roku v ní mám nájemce. Jak by bylo možno realizovat prodej, kdyby se současný nájemce rozhodl garáž ode mě koupit? A jaké všechny poplatky bych musela platit, pokud bych se rozhodla prodat garáž přes RK? Děkuji za odpověď.

ZOBRAZIT
Odpověď

Pokud by se Vás současný nájemce rozhodl koupit vaši garáž, tak se ukončí smlouva o nájmu dohodou stran a uzavře se příslušná kupní smlouva, na základě které přejde vlastnické právo ke garáži z Vaší osoby na osobu bývalého nájemce. V otázce odměny realitní kanceláře za případné zprostředkování jiného kupce, Vám doporučujeme kontaktovat příslušnou kancelář dumrealit.cz v lokalitě, kde je umístěna Vaše nemovitost. Ti vám sdělí konkrétní podmínky.


Bc. Alena Coufalová
4.2.2016
Kategorie: Prodej

Vážená realitní kanceláři, Vím, že můj dotaz možná hodíte do koše, ale přesto bych se chtěla poradit s někým erudovaným. Chystám se prodat byt po rodičích v centru města Klatovy. Nechci udělat chybu, a proto píši. Nevím, jak mám stanovit správnou cenu. Byt je 2+1, 65 m2, v 2. patře cihlového domu. Vím, že je to možná klišé, ale chci si zkusit byt prodat sama bez realitky. Děkuji za případnou odpověď, i když v ní nedoufám.

ZOBRAZIT
Odpověď

Vážená paní Coufalová, Nejste první ani poslední, která nevěří realitním kancelářím, proto Vám to nemáme za zlé. V průběhu prodeje poznáte, že tento proces prodeje je složitý a má mnoho zásad. Jednou z nich je správně stanovit cenu. Nasadit cenu příliš vysoko může být stejně nákladné jako nasadit ji příliš nízko. Ceny nemovitostí určují změny v tržním prostředí, nikoliv Vaše citové vazby, nebo Vámi pociťovaná hodnota Vaší nemovitosti. Abyste pro svůj byt dokázala stanovit realistickou cenu, objektivně srovnejte hodnotu, vlastnosti a podmínky všech podobných nemovitostí ve Vašem okolí, a všech podobných nemovitostí, které se v posledních měsících prodaly. Také je nezbytné se seznámit s podmínkami každého možného prodeje. Na dnešním trhu jsou smluvní podmínky často stejně důležité jako cena. Pečlivě si rozpočítejte náklady na prodej a připravte si výkaz čistých výnosů, abyste získala nejlepší odhad toho, co budete muset ze zisku z prodeje bytu odečíst. Tuto analýzu nákupních nákladů by mohli požadovat také potenciální kupující. V případě jakýchkoliv dotazů můžete po sléze kontaktovat naše makléře v lokalitě.


Vojta Mareš
29.1.2016
Kategorie: Prodej

Chtěl se zeptat na odhadní cenu mého domu. Celý dům nám vyplavily letošní povodně zhruba do 70 cm celé spodní patro. Statik nám řekl, že nedošlo k narušení statiky. Máte nějakou radu, zda dům prodat a jaká by měla být jeho cena? Jedná se o rodinný dům 5+1 na okraji Děčína (u Labe) směr na Ústí nad Labem. Děkuji.

ZOBRAZIT
Odpověď

Dobrý den pane Mareši, I nemovitost zasaženou povodní lze prodat. Záleží na tom, v jaké záplavové zóně se vyskytuje, kolikrát byla podobnou událostí zasažena a kolik let uběhlo od této události. Bezprostředně po „katastrofě“, jako ve Vašem případě, jsou ceny nemovitostí na minimu a dostanou se až na desetinu své původní ceny. Tudíž doporučujeme v současnosti nemovitost neprodávat. Pokud vydržíte nějaký ten rok, může se cena opět vrátit k původní částce. Na konkrétní možnosti se ptejte našich realitních odborníků, kteří Vám objektivně poradí jak situaci řešit. Naše odborníky si můžete vybrat v sekci makléři. Rádi Vám pomůžeme.

Nastartujte svoji kariéru, třeba jako...

Elitní makléř

Zařaďte se mezi elitní makléře díky našemu konceptu aktivních tréninků, využití exkluzivních nástrojů a podpory v rámci značky.

Více informací

Makléř srdcař

Milujete kontakt s lidmi, dobře odvedenou práci a skvělé pracovní podmínky? Staňte se makléřem srdcařem a předávejte svou pozitivní energii dál.

Více informací

Rychle vydělávající makléř

Nestačí vám vaše současné příjmy a máte pocit že se vaše kariéra již nikam neposouvá? S naší podporou formou unikátních tréniků a nástrojů začnete vydělávat opravdu rychle.

Více informací

Chráníme Vaše soukromí

Naše společnost používá soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat funkčnost stránek a zajištují, aby naše stránky fungovaly bezpečně, neustále se zlepšovaly a přizpůsobovaly vaše vyhledávání. Díky nim dokážeme lépe nabídnout obsah, který pro vás může být zajímavý a užitečný. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využíváním všech cookies.
Více informací
ROZUMÍM   ZAMÍTNOUT