Zpět Profil makléře:
Tomáš Pelda

Tomáš Pelda

Váš realitní specialista

Nabízené nemovitosti
Kontaktujte mne
Certifikovaný makléř
Člen Realitní Komory ČR

Osobní makléř

V realitní činnosti uplatňuji veškeré své zkoušenosti především ze stavebnictví. Bude mi ctí prodat či pronajmout Vaši nemovitost. Kladu důraz především na důvěru a osobní přístup. Zastávám roli rádce, ne jen roli realitního makléře. Opírám se o silné zázemí firmy, proto od nás dostanete servis v nejvyšší kvalitě přes právní, stavební, finanční (poskytování hypotéky na míru), či ekonomické služby. To vše pod jednou střechou.

Stavební dozor investora.

1. Technická pomoc a konzultace před zahájením výstavby:Technické poradenství a konzultace, Technická pomoc při jednání s projektantem, Kontrola a vyhodnocení cenové nabídky, Aktivní účast při jednání se zhotovitelem stavby 2. Fáze realizace stavby: Účast při předání staveniště zhotoviteli, Kontrola provádění prací, Kontrola dodržených podmínek, Kontrola věcné a cenové správnosti, Sledování a potvrzování předepsaných dokladů, Účast při závěrečné kontrolní prohlídce, Pořizování průběžné fotodokumentace

Stavební poradenství, domy na klíč, zelená úsporám

Svou 12-ti letou praxi v oboru stavebnictví přenáším do světa realit. Díky zkušenostem dokáži klientům zařídit nízkorozpočtové rekonstrukce, či odborné poradenství. Díky spolupráci s projektantem a stavební firmou Vám mohu nabídnout a zajistit výstavbu rodinných domů dle Vašich požadavků. Dále zajišťuji zelenou úsporám. Jedná se o podporu při rekonstrukcích. Dotace možná při výměně oken, dveří, zateplení domu, výměně tepelného zdroje. Podporována je i výstavba domů s nízkou energetickou náročností. Výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor.

Průkaz energetické náročnosti PENB

Po navázání spolupráce se společností Comfort Space jsem oprávněn k tvorbě energetických průkazů. Od 1. 7. 2015 je ze zákona každý povinen při prodeji či pronájmu nemovitosti tento průkaz předložit. Průkaz obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a její grafické znázornění.Energetický průkaz obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Hodnotí se na základě celkové roční dodané energie.